Sprawdź saldo
O FIRMIE
KIM JESTEŚMY?

ADM Administracja i Zarządzanie Nieruchomościami istnieje na poznańskim rynku zarządzania nieruchomościami od 1999 r. Specjalizujemy się w obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych oraz nieruchomości należących do prywatnych właścicieli. Zatrudniamy odpowiednio przygotowany zespół fachowców, dzięki którym zapewniamy Państwu komfort i skuteczność działania. Współpracujemy wyłącznie z profesjonalnymi podwykonawcami, świadczącymi usługi sprzątające, dekarskie, instalatorskie, elektryczne, budowlane. Na stałe nawiązaliśmy współpracę z dwoma, liczącymi się na rynku poznańskim kancelariami prawniczymi.

Firma nasza posiada profesjonalne oprogramowanie firmy ZUI Mieszczanin umożliwiające regularny dostęp przez naszą stronę internetową do serwisu dla mieszkańców, oraz ułatwiające sprawdzanie indywidualnego salda, bez konieczności kontaktowania się z biurem administracji.

Naszą zasadą jest ochrona interesów osób, dla których pracujemy. Usługi świadczone są rzetelnie i profesjonalnie. Nasza praca polega na pomaganiu właścicielom nieruchomości w podejmowaniu właściwych decyzji, ograniczaniu często zbędnych kosztów utrzymania nieruchomości oraz na stałej 24 godzinnej opiece na powierzoną nieruchomością. Prawidłowość wykonania zawartych umów gwarantuje polisa z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawarta z PZU.
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
informuję:
 
1. Administratorem danych osobowych jest Administracja i Zarządzanie Nieruchomościami ul. Piątkowska 118/5, 60-649 Poznań.
 
2. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie umowy wykorzystane będą do:
  • wykonania umowy w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy oraz rozliczeń, dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 

3. Państwa dane przekazujemy:

  • podmiotom wspierającym nas np. w wykonaniu usług eksploatacyjnych, remontowych, etc
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, etc).
4. Mają Państwo prawo do:
  • sprostowanie (poprawienie) danych;
  • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  • ograniczenia przetwarzania (w przypadkach zgodnie z art. 18 pkt.1);
  • dostępu do danych;
  • przeniesienia danych.
Z praw tych możecie Państwo skorzystać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych (IOD).
 
5. Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
 
Adres korespondencyjny:
Inspektor Ochrony Danych
ADM Administracja i Zarządzanie Nieruchomościami
Piątkowska 118/5
60-649 Poznań 
 
e-mail: iod@admpoznan.com.pl